เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการโรงแรมและผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  

URL Counter


 
   
จัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับปวส. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
ใบแจ้งปวช.
ใบแจ้งปวส.
ใบสมัคร
ขอเผยแพร่รายงานงบการเงิน GFMIS
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
การรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาภาษาไทย
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562
เอกสารลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2561 รอบ 2
(12/10/61) ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาการโรงแรม (MEP)
(12/10/61) ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
(12/10/61) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
(02/10/61) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครู้ผู้สอน
สาขาวิชาการโรงแรม (MEP)
(02/10/61) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
(05/10/61) ตารางครู ตารางนักเรียน ตารางห้องเรียน 2/2561
ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครครูต่างชาติเป็นครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม (MEP)
(02/10/61) ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยนช์หนังสือ"ศาสตร์ของพระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราชภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร"

 
 
       
   
 
   

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-ปวส. 2 พบครูที่ปรึกษาตามห้องที่กำหนด ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพูดคุยเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องการเรียน / การเข้าร่วมกิจกรรม / กฎระเบียบ เป็นต้น

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 
   

วันที่ 4 พฤศจิกายน

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพพร้อมด้วยนางสุกัลยา จันทร์จินดา หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นายธริษตรี ธนานนท์ ครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ นายนพรัตน์ รัตนมงคลพล ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและผู้ปกครองนักศึกษาทั้ง 6 คนได้เดินทางไปส่งนักศึกษาที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งนักศึกษาทั้ง 6 คน จะเดินไปทางไปศึกษาที่ Beijing Vocationnal college of labour and social Security เพื่อเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 3 เดือนโดยมีนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางเจียรนัย งดงาม หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม นางสาวปรัศนีย์ พิณอำพรไพศาล หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ และนางสาวภาราดา กล่อมมูล หัวหน้างานความร่วมมือ ได้ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาด้วย

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 
   

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น รายงานตัวและลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพที่จะเดินทางไปศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 
   

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับ ทีม BC-BAT STUDIO ที่ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม สุดท้ายกับผลงานหนังสั้น 2 เรื่อง

หัวข้อ : คนช่างสร้างชาติ
ชื่อเรื่อง อ.ก่อเกียรติ นายช่างของพระราชา 
หัวข้อ : สุดยอดนวัตกรรม 
ชื่อเรื่อง SCRUB ตำลึง

ในโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา”อวด-ดี อาชีวะ 4” โดยนายยิ่งยศ วงค์เสน ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นผู้ควบคุมดูแล

 
   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมทั้งไปส่งนางแก้วตา สุทธิศรี พนักงานราชการ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

ณ โรงเรียนวัดโสธรวราราม วรวิหาร

 
   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมทั้งไปส่งนางศศิ นิจขจร ครู คศ.2 แผนกวิชาการบัญชี ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

 
   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมทั้งไปส่งนางสาวทัศน์วรรณ หอมผล ครู คศ.2 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

 
   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับ นางสาวกัญญารัตน์ ยูฮันเงาะ นายรักษ์สุบิน พันธ์ุเถื่อน นางสาวพิชญากร สุขผล นางสาวธัญวรรณ เถาทอง นางสาวสกาวรัตน์ สนิท นางสาวอธิษฐ์ฎา เสี้ยวศรีชล นักศึกษา ระดับ ปวส. ที่ได้รับทุน Scholaship จาก Biejing Vocationnal college of labour and social Security เพื่อไปศึกษาต่อประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพยังได้มอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นายวิชญ์พล รอดอยู่ ครู คศ.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ยังได้กล่าวแนะนำตนเองพร้อมทักทายนักเรียน นักศึกษา ที่ได้มาปฎิบัติงาน ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียน นักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์

 
   

วันที่ 16 ตุลาคม 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ชี้แจงกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning Community-PLC) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โดยมีคณะครู เข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ขั้นที่ 1) เพื่อร่วมกันกำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย แก้ปัญหาผู้เรียนประจำรายวิชา และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ในขั้นที่ 2 ถึงขั้นที่ 7 ต่อไป

สามารถดาวโหลดเอกสารการดำเนินการ PLC ผ่านทางลิงค์ https://drive.google.com/folderview…

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม

 
   

วันที่ 16 ตุลาคม 2561

วันแรกของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เข้าแถวทำกิจกรรมและสวดมนต์ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในตอนเช้า

ในการนี้ นางพรเพ็ชร พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ยังได้กล่าวทักทาย นักเรียน นักศึกษา พร้อมให้โอวาทในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การเข้าแถวกิจกรรมในตอนเช้า / การแต่งการที่เหมาะสม / การทำความเคารพและรู้จักในเรื่องของมารยาทและให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

อีกทั้ง Mr.Marc Alfer Morcro Sevill ครูแผนกวิชาการโรงแรม (MEP) ยังได้กล่าวแนะนำตนเองพร้อมทั้งทักทายนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ที่มาสอนสาขาวิชาการแรงแรม (MEP) ที่วิทยาลัยฯ

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์

 
   

วันที่ 2 กันยายน 2561

นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายยิ่งยศ วงศ์เสน หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน นายสงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายอภิวัฒน์ สร้างแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้เข้าร่วมชมงานการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับอาเซียน (ASEAN Skills Competition ) 
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  

 
 

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)