URL Counter

หน่วยงานอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำนักความร่วมมือ (สม.)
  สำนักอำนวยการ (สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา (สตอ.)
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.)
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ (สสอ.)
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)Untitled Document
•   สรุปงบรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ดังนี้
     งบรายรับ - รายจ่าย ระยะเวลา 2 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
     งบรายรับ - รายจ่าย ร้านอิ่มอร่อย เบเกอรี่
     งบรายรับ - รายจ่าย ร้าน Bc-Bat น้ำปั่น
     งบรายรับ - รายจ่าย ร้าน Bc-Bat สกรีนนิ่งช้อป
   [รายเอียดเพิ่มเติม]
• ร้าน BCBAT โดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการขาย จัดจำหน่ายกาแฟปั่น รสชาติเข้าข้น หวานมันน้ำปั่น หลากหลายรสชาติ อาทิ น้ำส้มปั่น นมเย็น ชาเขียว น้ำองุ่น ราคาย่อมเยา
• อิ่มอร่อย เบเกอรี่ โดยนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ หลากหลายรสชาติ อาทิ เค้กฝอยทอง เค้กบราวนี่ เค้กหน้าลูกตาล เค้กเนย เอแคร์ สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาย่อมเยา รับสั่งทำส่งนอกสถานที่
• BC - BAT สกรีนนิ่งช้อป โดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ให้บริการออกแบบสกรีน รูปภาพลงบนแก้ว เสื้อ ถุงผ้า และอื่นๆ งานเร็ว ฝีมือดี ราคคาย่อมเยา
• คลินิคคอม โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้บริการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ รับติดตั้งโปรแกรมต่างๆ บริการรวดเร็วทันใจ ราคาเป็นกันเอง
• ภาพสำนักงานศูนย์บ่มเพาะ
• ภาพสำนักงานศูนย์บ่มเพาะ .
• ภาพคณะศึกษาดูงาน
• ภาพร้าน Bcbat สกรีนนิ่งช้อป
• ภาพร้าน Bcbat น้ำปั่น

• ภาพร้าน Bcbat เบเกอรี่


รูปกิจกรรมต่างๆ ภายใต้งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
[ประมวลภาพทั้งหมด]

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
[ประมวลภาพทั้งหมด]


 

แบบฟอร์มแผนธุรกิจ [Dowloads]