5 มิ.ย. 2556 [ประมวลภาพ]
   งานทวิภาคี เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ นักศึกษา ระบบทวิภาคี ประจำปี 2555 ใน วันที่ 10 เม.ย. 2556 ณ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
13 มิ.ย. 2556 [ประมวลภาพ]
  โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี ในวันที่ 31 พ.ค. 2556 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และ หมู่บ้าน มโนรมย์ 4
13 มิ.ย. 2556 [ประมวลภาพ]
การแข่งขันการประกวดการพูดในหัวข้อ "จริงหรือ เยาวชนไทยรับได้กับการ คอร์รัปชั่น ในวันที่ 12 มิ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมกรุงเทพนครา
20 มิ..ย.2556 [ประมวลภาพ]
โครงการเลิฟแคร์กล้ารัก กล้าเช็ค ในวันที่ 11 มิ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต
20 มิ..ย.2556 [ประมวลภาพ]
งานโครงการพิเศษ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง FiX it Center ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 2556 ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
20 มิ..ย.2556 [ประมวลภาพ]
โครงการ พัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน ในวันที่ 17 มิ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต
20 มิ..ย.2556 [ประมวลภาพ]
ชมรมต่อต้านยาเสพติด จัด โครงการต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต
20 มิ..ย.2556 [ประมวลภาพ]
การแข่งขันกีฬา "อาชีวะเกมส์" ประเภท บาสเก็ตบอล ในวันที่ 14 มิ.ย. 2556 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
20 มิ..ย.2556 [ประมวลภาพ]
โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 20 มิ.ย.2556 ณ อาคารกรุงเทพทัศนา
27 มิ.ย. 2556[ประมวลภาพ]
โครงการเสริมสร้างวินัยการแต่งกาย และระเบียบวินัยการการแต่งกายของนีกเรียน นักศึกษา "แต่งการสง่างามส่งเสริมบุคลิกภาพ" วันที่ 25 มิ.ย.2556 ณ ห้องประชุมอุดมนิมิต
27 มิ.ย. 2556[ประมวลภาพ]
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการ จัดโครงการ "การคัดเลือกนักเรียนระบบทวิภาคี เข้าฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ" ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 19 มิ.ย.2556 ณ ห้องประชุมอุดมนิมิตร
30 มิ.ย. 2556[ประมวลภาพ]
งานโครงการพิเศษ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง FiX it Center ในวันที่ 29-30 มิ.ย. 2556 ณ ชุมขนเพื่องฟ้า