ดอกคูเกมส์ประจำปี 2552   การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี  
  ดอกคูเกมส์ประจำปี 2553
[ประมวลภาพ]
  การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี
ณ ห้องบัวหลวงแกรนรูม
[ประมวลภาพ]
 
  โครงการวิชาชีพการบัญชี   โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
  โครงการวิชาชีพการบัญชี
ณ.ห้องประชุม AB121
[ประมวลภาพ]
  โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายนอก
[ประมวลภาพ]
 
==ข้อมูลข่าวสาร==
" แผนกการบัญชียินดีต้อนรับ " :::: ขยัน อดทน รอบคอบ ซื่อสัตย์ คือคุณสมบัติของนักบัญชี ::::
 
 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
11  ซ.เลียบคลองสอง  19  ถ. เลียบคลองสอง  แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
โทรศัพท์  02-914-3172-3  โทรสาร 02-914-0805
http://www.bcbat.ac.th  E-mail : bcbat_bkk@hotmail.com

จัดทำโดย 1.นายสุกฤษฏิ์ เต๊ะหิรัญ 2. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีบัวบาน 3. นางสาวนุจรี พันธ์ผึ้ง 4. นางสาวเวนิกา กาสังข์
ระดับชั้น ปวส.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ