วันทนา เอฟสมาน
หัวหน้าแผนกวิชา
 


ร้าน BCBAT โดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการขาย จัดจำหน่ายกาแฟปั่น รสชาติเข้าข้น หวานมันน้ำปั่น หลากหลายรสชาติ อาทิ น้ำส้มปั่น นมเย็น ชาเขียว น้ำองุ่น ราคาย่อมเยา
นันทพร หาญวิทยสกุล


นัฏศิมล อินทะกนก


ธันยพร ตันติ์ดนัย


วริษฐา ตุลาธร

 

 


 

 

 
 

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2560

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2560
 • นางธันยพร ตันติ์ดนัย
 • นางนัฏศิมล อินทะกนก
 • นางวริษฐา ตุลาธร
 • นางสาววันทนา เอฟสมาน

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2560
 • นางธันยพร ตันติ์ดนัย
 • นางนัฏศิมล อินทะกนก
 • นางสาวนันทพร หาญวิทยสกุล
 • นางวริษฐา ตุลาธร
 • นางสาววันทนา เอฟสมาน

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2559

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2559
 • นางสาวนันทพร หาญวิทยสกุล
 • นางวริษฐา ตุลาธร
 • นางสาววันทนา เอฟสมาน

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2559
 • นางนัฏศิมล อินทะกนก
 • นางสาวนันทพร หาญวิทยสกุล
 • นางวริษฐา ตุลาธร
 • นางสาววันทนา เอฟสมาน

ข้อมูลประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2558

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2/2558
 • นางสาวนันทพร หาญวิทยสกุล
 • นางวริษฐา ตุลาธร
 • นางสาววันทนา เอฟสมาน

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 1/2558
 • นางสาววันทนา เอฟสมาน
 • นางนัฏศิมล อินทะกนก
 • นางสาวนันทพร หาญวิทยสกุล
 • นางวริษฐา ตุลาธร